ما به پناهندهان یا مهاجرانی که در جستجوی خانه و سرپناه درنوردستردت هستند ، مشاوره و پشتیبانی می کنیم

موسسه ما متعلق به Diakonisches Werk Hamburg-West / Südholstein است.
عملکرده ما بر اساس اصول دین مسیح می باشد. سعی و تلاش ما برای مهاجران و پناهندان در نوردستردت،همكارى وكمك برای جذب و يكپارچگي در المان است