مشاوره

 • Monday
 • Interpunkt Rathausallee 72-76 22846 Norderstedt

  Sprechzeiten:
  12:00 bis 14:00 Uhr

 • Tuesday
 • Ochsenzoller Str. 85 22848 Norderstedt

  10:00 bis 12:00 Uhr
  16:00 bis 18:00 Uhr

 • Telefonsprechstunde

  14:00 bis 16:00 Uhr
  040 / 52 62 688

 • Wednesday
 • Thursday
 • Ochsenzoller Str. 85 22848 Norderstedt

  10:00 bis 12:00 Uhr
  14:00 bis 16:00 Uhr

 • Friday
 • Interpunkt Rathausallee 72-76 22846 Norderstedt

  Sprechzeiten:
  10:00 bis 12:00 Uhr

 

######

لطفا توجه داشته باشید: مشاوره به دلیل ویروس کورونا در حال حاضر فقط از طریق تلفن یا با قرار ملاقات قبلی در دسترس است. لطفاً برای مشاوره با ما در ساعات اداری از طریق تلفن یا به صورت الکترونیکی(ایمأیل) تماس بگیرید

######

خدمات مشاوره مهاجرت برای جوانان و بزرگساالن

 • سؤالاتی درباره درخواست پناهندگی (به عنوان مثال هنگام تولد فرزند)
 • پیوند خانواده
 • (سؤالات مربوط به اقامت (مجوز کار ، اجازه اقامت دائم
 • آسبیلدونگ دلدنگ ( اجازه اقامت موقت برای دوره کارآموزی)
 • (صندوق خانواده( خدمات مرکز کار و کمکهای هزینه کودک
 • و سؤالات دیگر در مورد اقامت ،کمکها و مزایای اجتمای و غیره

مشاوره رایگان می باشد و برای مشاوره با ما نیاز به وقت قبلی ندارید

Die Migrationsberatung MBSH wird vom Land Schleswig-Holstein gefördert.