مشاوره

 • Monday
 • Mike Shorina Familienzentrum Glashütte, Mittelstraße 45 Norderstedt

  12-14 Uhr

 • Tuesday
 • Mike Shorina Ochsenzollerstr.85 22848 Norderstedt

  10-13 Uhr

 • Benito Zagari Kielerstr.95 25451 Quickborn

  10-16 Uhr

 • Wednesday
 • Interpunkt-Benito Zagari Rathausallee 72 22846 Norderstedt

  Termine z.Z. nach Vereinbarung

 • Ochsenzollerstr.85 22848 Norderstedt

  Termine z.Z. nach Vereinbarung

 • Thursday
 • Mike Shorina Ochsenzoller Str. 85 22848 Norderstedt

  10-13 Uhr

 • Benito Zagari Kierlerstr. 95 25451 Quickborn

  10-16 Uhr

 • Friday
 • Ochsenzollerstr.85 22848 Norderstedt

  offene Sprechzeit
  (10-13 Uhr)

مشاوره با ما رایگان است.
در صورت تمایل برای تعیین وقت قبلی بطورذیل با ما تماس بگیرید:.

 • تلفن زدن،
 • ایمیل بنویسید،
 • ارسال کردن پیام از طریق سیگنال إپ signal
 • یا در ساعتهای مشاوره بیایید

 

خدمات مشاوره مهاجرت برای جوانان و بزرگساالن

 • سؤالاتی درباره درخواست پناهندگی (به عنوان مثال هنگام تولد فرزند)
 • پیوند خانواده
 • (سؤالات مربوط به اقامت (مجوز کار ، اجازه اقامت دائم
 • آسبیلدونگ دلدنگ ( اجازه اقامت موقت برای دوره کارآموزی)
 • (صندوق خانواده( خدمات مرکز کار و کمکهای هزینه کودک
 • و سؤالات دیگر در مورد اقامت ،کمکها و مزایای اجتمای و غیره

Die Migrationsberatung MBSH wird vom Land Schleswig-Holstein gefördert.