ምምካርን

 • Monday
 • Ochsenzollerstr.85 22848 Norderstedt

  Termin z.Z nach Vereinbarungen

 • Tuesday
 • Ochsenzollerstr.85 22848 Norderstedt

  Termin z.Z nach Vereinbarungen

 • Benito Zagari Kielerstr.95 25451 Quickborn

  10-16 Uhr

 • Wednesday
 • Interpunkt-Benito Zagari Rathausallee 72 22846 Norderstedt

  Termine z.Z. nach Vereinbarung

 • Ochsenzollerstr.85 22848 Norderstedt

  Termine z.Z. nach Vereinbarung

 • Thursday
 • Ochsenzoller Str. 85 22848 Norderstedt

  Termine z.Z. nach Vereinbarung

 • Benito Zagari Kierlerstr. 95 25451 Quickborn

  10-16 Uhr

 • Friday
 • Ochsenzollerstr.85 22848 Norderstedt

  offene Sprechzeit
  (9-12 Uhr)

ኣገልግሎት ምኽሪ ስደት (Migrationsberatung) ኣብ ዝስዕብ ይሕግዘኩም፦

 • ሕቶታት ብዛዕባ ሕቶ ዑቕባ (ንኣ. ኣብ ትውልዲ ቆልዓ)

 • ምጽንባር ስድራ

 • ሕቶታት ብዛዕባ ጽንሓት (ፍቓድ ስራሕ፣ መንበሪ፣ ጉዳይ ቅባለ ዜግነት)

 • ኣማራጺ ግዝያዊ ጽንሓት ንዝተነጸጉ ዑቕበኛታት(Ausbildungsduldung)

 • ገንዘባዊ ሓገዝ ካብ ጆብሰንተር ከምኡ'ውን ገንዘብ ቆልዑ (ካሳ ስድራ / Familienkasse)

 • ከምኡ'ውን ካልኦት ሕቶታት ብዛዕባ ጽንሓት፣ ማሕበራዊ ሓገዝ፣ ወዘተ

  ምምካርና ነጻ እዩ። ናብ ናይ ምምካር ግዜታትና ምጹ ኢኹም - ብዘይ ቆጸራ። ኣብዚ ክትረኽቡና ኢኹም፦